Komunikaty

Terminy podatkowe w kwietniu 2015 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych: 07 – wtorek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za marzec br.,
15 – środa:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
 za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,
20 – poniedziałek:
> należy wpłacić pobrane za marzec br. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
> ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
> to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w marcu,
> podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za marzec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
27 – poniedziałek:
** termin złożenia deklaracji VAT-7 za marzec oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
** ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K za I kwartał 2015 r.,
** termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
   - poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
   - I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,
30 – czwartek:
ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. oraz ostatni dzień na wpłacenie podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania.  ©
  Czytaj więcej...
Terminy podatkowe w marcu 2015 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

09 – poniedziałek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za luty br.,

16 – poniedziałek:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za luty br., przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

20 –piątek:
* należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
* ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
* to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w lutym,
* podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za luty br.,
* osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br.,
* osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br.,

25 – środa:
* termin złożenia deklaracji VAT-7 za luty oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
* termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za luty br., przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

31 – wtorek:
termin złożenia zeznania za 2014 r. w podatku dochodowym od osób prawnych (druk CIT-8) oraz wpłacenia podatku wynikającego z tego zeznania (obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym również stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, itp.).  ©
  Czytaj więcej...
Zeznania osób prawnych (przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.) Przypominamy, że stosownie do postanowień art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku (dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy)  obowiązani są do sporządzenia oraz złożenia - we właściwym urzędzie skarbowym - zeznania podatkowego (CIT-8) za 2014 r.

Poza jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą zeznanie takie składają m.in. również: wspólnoty mieszkaniowe, związki zawodowe, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe.

Zeznanie należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Dzień ten jest również ostatnim dniem na dokonanie wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z przedmiotowego zeznania.

Zeznania za 2014 r. należy złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przypominamy również, że podatnicy obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują to sprawozdanie do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. Dodatkowo spółki obowiązane są załączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.  ©  Czytaj więcej...
Sprawdź swój zwrot Informujemy, że na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została uruchomiona aplikacja „ZWROTY”, która umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014. Aplikacja obsługuje dane ze wszystkich urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Aby sprawdzić stan realizacji konkretnego zwrotu wystarczy wejść na stronę

 http://zwroty.is.wroc.pl/   Czytaj więcej...

 
 
  >>> Druki, okienka, w kolejkach stanie? e-deklaracje to rozwiązanie! <<< *** www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - to jedyny autoryzowany - przez MF - portal do składania zeznań podatkowych *** 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

1184061 gości

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b
59-900 Zgorzelec
 

NIP: 615-102-40-71

Regon: 230000849

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30 do 15.30
środy - 7.30 do 18.00 

 
 

Jak do nas trafić      mapa


Obsługa osoby niesłyszącej, niewidomej, głuchoniemej
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu informuje, iż osoby niesłyszące, niewidome, głuchonieme mają prawo skorzystać z pomocy osoby przez siebie wybranej, w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z pracownikiem urzędu skarbowego. Ponadto kontakt z urzędem można nawiązać poprzez wysłanie faksu, drogą e-mail, kontaktu telefoniczny, bądź osobisty i poinformować o potrzebie załatwienia sprawy. Informacje o zaplanowanej wizycie w urzędzie osoba niesłysząca, niewidoma, głuchoniema, powinna zgłosić na co najmniej trzy dni przed planowaną wizytą  w urzędzie skarbowym.
Poniżej możliwe formy kontaktu:
1)      osobisty lub telefoniczny – sala obsługi klienta (tel.: 75 649 48 88),
2)      elektroniczny (e-mail) –
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
3)      Fax – (tel.: 75 64 92 900),
4)      listownie – adres urzędu: Urząd Skarbowy w Zgorzelcu; ul. Boh. II Armii WP 8b  59-900 Zgorzelec.

Kierownictwo Urzędu:

Naczelnik: Władysław Sikora
Zastępca Naczelnika: Krystyna Wilgosz
Główny Księgowy: Jadwiga Stefańska
 
W sprawach skarg i wniosków Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika
przyjmują interesantów:
 
- w poniedziałki od godz. 13.00 do 15.00
- w środy od godz. 13.00 do 15.00.
          
 

© 2015 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement