Podatki

Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku katastralnym.

5 lipca 2016

Do systemu podatkowego wlicza się też szeroki wybór podatków związanych z posiadaniem nieruchomości. Stanowi on dochód gmin, na których...

Co odliczyć od podatku, a co od dochodu?

5 lipca 2016

Rokrocznie, gdy o zwykłego obywatela upomina się aparat skarbowy, zastanawiają się oni nad wypełnieniem swojej deklaracji podatkowej...

Jak odliczyć od podatku darowiznę przekazaną na fundację?

5 lipca 2016

Szerokie grono podmiotów apeluje do serc i kieszeni potencjalnych darczyńców, w różnorakich dziełach „pro bono”. Aby skutecznie...

Podatek CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

5 lipca 2016

Podatek CIT należy zakwalifikować do podatków bezpośrednich, których podstawą naliczenia są uzyskane dochody. Jeżeli chodzi o zakres...

Aktualne interpretacje podatkowe – skąd czerpać wiedzę?

5 lipca 2016

Do obowiązków Ministerstwa Finansów należy upowszechnianie i tłumaczenie przepisów prawa podatkowego powszechnie obowiązującego. Wszystko...

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego

5 lipca 2016

Płatnicy podatku dochodowego rozliczający się w cyklu rocznym, mają prawo do podsumowania uzyskanych przychodów z zaliczkami płaconymi na...

Podatek VAT

5 lipca 2016

Podstawowym źródłem dochodów budżetowych w Europie jest podatek od towarów i usług zwany w Polsce z angielska VAT-em (Value Aded Tax)...